freq-out1, 2003, d!sturbances, Charlottenborg, Copenhagen, Denmark